Ảnh nền bảng chữ cái đẹp được tạo từ thiên nhiên


Bảng chữ cái được tạo từ thiên đóng góp cho chúng ta một bộ ảnh nền đẹp và khá độc đầy đủ từ A đến Z được vẽ trên nền thạch bản bởi một nhà nghệ thuật người Anh

Bộ tranh nghệ thuật của ông lấy cảm hứng từ phong cảnh thiên nhiên đồng quê, từ những con đường, cây cầu hay những con sông, ông đã ghép thành bộ ảnh bảng chữ cái mang tính dân dã nhưng đẹp, 26 chữ cái ông tạo nên là 26 bức tranh đẹp

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (1)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (2)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (3)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (4)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (5)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (6)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (7)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (8)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (9)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (10)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (11)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (12)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (13)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (14)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (15)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (16)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (17)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (18)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (19)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (20)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (21)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (22)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (23) anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (24)

anh-nen-bang-chu-cai-dep-duoc-tao-tu-thien-nhien (25)


Thể loại: Hình nền đẹp, Hình vẽ đẹp

anh dep