Tổng hợp những bài viết về hình thần chết nhất, với đầy đủ các thể loại liên quan đến hình thần chết được cập nhật thường xuyên.

Hình ảnh về thần chết Reaper, Death Angel
Thần chết hay còn gọi là Reaper hoặc hoa mỹ hơn gọi là Death Angel, bộ anh than chet đẹp cho những ai thích cảm giác mạnh Thường được gọi là Reaper bởi hình ảnh trên tay luôn cầm lưỡi hái nhìn giống lưỡi liềm gặt lúa, thần chết cũng thường được ví như thợ gặt nhưng là gặt sinh mạng con người. Và khi để...


anh dep